Autoryzowany Dealer Suzuki w Warszawie

Auta dostępne od ręki

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą aut używanych. Wszystkie samochody zostały dokładnie sprawdzone przez naszych mechaników i są w 100% sprawne.


Ignis Hybrid CVT Premium

68900 zł
 • Silnik: 1.2 DualJet SHVS - 83 KM
 • Kolor: Pure White Pearl
 • Stan: Jak nowy
 • Przebieg: 1229km
Jestem zainteresowany
Używany

SX4 S-Cross Hybrid 6 M/T Premium 2WD Hybrid

78900 zł
 • Silnik: 1.4 HYBRID SHVS
 • Kolor: Silky Silver Metallic
 • Stan: Bardz odobry
 • Przebieg: 6500km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara Hybrid 6 M/T Premium 2WD Hybrid

79500 zł
 • Silnik: 1.4 HYBRID SHVS
 • Kolor: __OTHER__
 • Stan: Dobry
 • Przebieg: 18000km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara Hybrid 6 M/T Premium 2WD Hybrid

80900 zł
 • Silnik: 1,4 BOOSTERJET SHVS
 • Kolor: Galactic Gray Metallic
 • Stan: Idealny
 • Przebieg: 273km
Jestem zainteresowany
Używany

SX4 S-Cross Hybrid 6 M/T Premium 2WD Hybrid

81900 zł
 • Silnik: 1,4 BOOSTERJET SHVS
 • Kolor: Galactic Gray Metallic
 • Stan: Jak nowy
 • Przebieg: 1600km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara Hybrid manualna Premium 4WD

85900 zł
 • Silnik: 1.4 HYBRID SHVS
 • Kolor: Galactic Gray
 • Stan: Jak nowy
 • Przebieg: 13200km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara Hybrid 6 M/T 4WD Premium

85900 zł
 • Silnik: 1.4 HYBRID SHVS
 • Kolor: Galactic Gray
 • Stan: Dobry
 • Przebieg: 13500km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara Hybrid 6 M/T 4WD AllGrip

86500 zł
 • Silnik: 1.4 HYBRID SHVS
 • Kolor: Bright Red
 • Stan: Jak nowy
 • Przebieg: 12000km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara Hybrid 6 A/T Elegance Sun 4WD Hybrid

106900 zł
 • Silnik: 1.4 HYBRID SHVS
 • Kolor: __OTHER__
 • Stan: Jak nowy
 • Przebieg: 5000km
Jestem zainteresowany
Używany

Vitara 6 M/T Premium 2WD

789000 zł
 • Silnik: 1,4 BOOSTERJET SHVS
 • Kolor: Atlantis Turquoise Pearl
 • Rocznik: 2020
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, bądź przekazania informacji, o którą Państwo proszą, a także prowadzenia korespondencji z tym związanej.
Jestem zainteresowany
Używany

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Suzuki Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 44662, NIP 5240307031, kapitał zakładowy 21 000 000 zł (tel. 22 329 41 00) („SMP”) oraz Horiz Management Sp. z o.o. działającą pod nazwą handlową „Moto Horiz” Autoryzowany salon i serwis Suzuki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Trakt Brzeski 88, 05-077 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000603711, NIP 9522144010, kapitał zakładowy 50000 zł (tel. 22 419 97 70) („Moto Horiz”).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymywania zamówionych materiałów i informacji („Informacje Suzuki”). Państwa dane będą przetwarzane w celu przygotowywania i dostarczania Informacji Suzuki. Prosimy pamiętać, że Informacje Suzuki mogą być wysyłane przez automatyczne systemy wywołujące oraz z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez SMP i Moto Horiz oraz w celu marketingu produktów i usług Suzuki – w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a do dnia 25 maja 2018 r. – art. 23 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych).

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wzajemnego kontaktu w zakresie Informacji Suzuki bądź do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych (w zależności co nastąpi wcześniej), a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa i/lub do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przekazanymi Informacjami Suzuki.

W przypadku Informacji Suzuki odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy SMP i Moto Horiz a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty zajmujące się ubezpieczeniem i finansowaniem nabycia samochodów, drukarnie, dostawcy usług IT, call center, kurierzy, podmioty świadczące usługi logistyczne), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania i wysyłania Informacji Suzuki. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo autoryzowani sprzedawcy lub autoryzowane stacje obsługi Suzuki, domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Suzuki.

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Zaznaczamy także, iż Państwa dane nie będą udostępniane przez SMP i Moto Horiz jakimkolwiek podmiotom trzecim w celu wysyłania Państwu niezamówionych ofert handlowych tych podmiotów.

Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez SMP i Moto Horiz mogą Państwo wysłać wiadomość na adres: dane.osobowe@suzuki.com.pl oraz biuro@horiz.pl. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych Suzuki Motor Poland: inspektor@suzuki.com.pl (dotyczy okresu po dniu 25 maja 2018 r.). Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią do dnia 25 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych a po tym dniu art. 6 ust. 1 lit. a) b) i f) RODO.

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.